За нас

Сървис Лаб ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност създадено през 2021 година. В качеството си на юридическо лице с изцяло частно участие, дружеството е напълно независимо, самостоятелно и необвързано със стопански асоциации или професионални федерации.
Организационната структура на Сървис Лаб ЕООД се обуславя от направленията, в които работи и се развива – Направление Изпитване и Направление Оценяване.
Сървис Лаб ЕООД си партнира със строители, производители, проектанти, надзорни организации и инвеститори, за които извършва: лабораторни изпитвания на основни строителни продукти влагани в реализацията на инфраструктурни проекти, строителството на сгради и съоръжения; измервания за окачествяване на изпълнени строително – монтажни работи; подготовка на експертни доклади и анализи на строителните процеси; оценка и сертификация на строителни продукти и производствен контрол в предприятия.
Сървис Лаб ЕООД води целенасочена политика за налагане на високи стандарти при обслужването на клиента, професионализъм в работата, бизнес етика в отношенията с колеги и партньори при спазване на основните принципи: обективност, липса на конфликт на интереси, липса на пристрастие, липса на дискриминация, неутралност, честност, откритост, справедливост, безкористност, уравновесеност.

За нас

Сървис Лаб ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност създадено през 2021 година. В качеството си на юридическо лице с изцяло частно участие, дружеството е напълно независимо, самостоятелно и необвързано със стопански асоциации или професионални федерации.
Организационната структура на Сървис Лаб ЕООД се обуславя от направленията, в които работи и се развива – Направление Изпитване и Направление Оценяване.
Сървис Лаб ЕООД си партнира със строители, производители, проектанти, надзорни организации и инвеститори, за които извършва: лабораторни изпитвания на основни строителни продукти влагани в реализацията на инфраструктурни проекти, строителството на сгради и съоръжения; измервания за окачествяване на изпълнени строително – монтажни работи; подготовка на експертни доклади и анализи на строителните процеси; оценка и сертификация на строителни продукти и производствен контрол в предприятия.
Сървис Лаб ЕООД води целенасочена политика за налагане на високи стандарти при обслужването на клиента, професионализъм в работата, бизнес етика в отношенията с колеги и партньори при спазване на основните принципи: обективност, липса на конфликт на интереси, липса на пристрастие, липса на дискриминация, неутралност, честност, откритост, справедливост, безкористност, уравновесеност.