Направление Изпитване към Сървис Лаб ЕООД е орган изпълняващ дейности свързани с вземане и изпитване на проби/извадки.
Разбери повече…

Направление ОЦЕНЯВАНЕ

Очаквайте скоро!
Разбери повече…

За нас

Сървис Лаб ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност създадено през 2021 година. В качеството си на юридическо лице с изцяло частно участие, дружеството е напълно независимо, самостоятелно и необвързано със стопански асоциации или професионални федерации.
Организационната структура на Сървис Лаб ЕООД се обуславя от направленията, в които работи и се развива – Направление Изпитване и Направление Оценяване.
Сървис Лаб ЕООД си партнира със строители, производители, проектанти, надзорни организации и инвеститори, за които извършва: лабораторни изпитвания на основни строителни продукти влагани в реализацията на инфраструктурни проекти, строителството на сгради и съоръжения; измервания за окачествяване на изпълнени строително – монтажни работи…

Разбери повече

Контакти

Адрес на регистрация: гр. София, район Красно село, ул. Нишава 117, ет.3, ап. 6
Адрес за кореспонденция: гр. Сливница, местност Бабин дел (географски координати 42.860569, 23.043920)
тел.: +359 896 56 22 56, e-mail: office.servicelab@gmail.com